Kategorie

Certyfikat

Certyfikat

REGULAMIN
Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Sklep internetowy działający pod adresem https://AnKaBizuteria.pl prowadzony przez:
"AnKa Biżuteria" zwanego dalej Sklepem Internetowym z Biżuterią  
z siedzibą w Poznaniu na os. Stare Żegrze 94 lok. 33
w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 369027763, NIP: 6222203037
 
GWARANCJA I REKLAMACJE
·         W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres Sklepu Internetowego z Biżuterią.
·         Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, odesłać go przesyłką na adres Sklepu Internetowego z Biżuterią. Sklep Internetowy z biżuterią nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
·         W przypadku uzasadnionej reklamacji, zgodnie z ustaleniami z klientem towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny lub zostanie obniżona cena lub sklep zwróci należności w ten sam sposób jaki klient dokonywał płatności.
·         Informujemy że Sklep Internetowy z Biżuterią może złożyć reklamacje na Poczcie Polskiej dopiero 14 dni od momentu wysłania paczki czy listu, jeżeli długo oczekujesz na towar i nie masz pewności czy go wysłaliśmy możemy  przesłać potwierdzenie nadania, nie obwiniaj sprzedającego bez próby kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy.


PRZESYŁKA
·         Zakupione przedmioty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przesyłek kurierskich DHL . Szczegóły podane na podstrone Sklepu Internetowego z biżuterią: http://ankabizuteria.pl/content/1-wysylka-bizuterii

TERMINY
·         Produkty (biżuterię, obrazki srebrne oraz pudełka i materiały do pielęgnacji biżuterii) zakupione w Sklepie Internetowym z Biżuterią wysyłamy  zazwyczaj do 2 dni roboczych od dokonania zakupu (przeważnie bywa to  ten sam dzień) jednak w sytuacjach szczególnych i losowych zastrzegamy sobie prawo wysyłki  do 14 dni roboczych. Informujemy, aby o terminie wysyłki przy nagłych i pilnych sytuacjach kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe podane są na podstronie sklepu: https://ankabizuteria.pl/contact-us.

ZNAKI I CECHY PROBIERCZE

Zobacz szczegółowy opis na stronie: https://www.ankabizuteria.pl/content/polskie-znaki-i-cechy-probiercze-srebra-oraz-zlota


ZWROTY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.  Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania Produktu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 Sklep AnKa Biżuteria w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

 

 

1.Domena internetowa https://AnKaBizuteria.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie, biżuterię, obrazki srebrne oraz pudełka i materiały do pielęgnacji biżuterii stanowi własność Firmy AnKa Biżuteria.

2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego z Biżuterią jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin poprzez rejestracje za pomocą serwisu http://AnKaBizuteria.pl. Ze Sklepu Internetowego z Biżuterią w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Produkty (artykuły jubilerskie, biżuterię, pamiątki srebrne oraz pudełka i materiały do pielęgnacji biżuterii) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

a) Każdy z Produktów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementu Produktów (kamieni szlachetnych),

b) Produkty są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie Internetowego z Biżuterią mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),

c) Różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor Produktu, proporcje Produktu, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

4. Właściwości produktów szczegółowo podane są w opisie produku. Wszystkie ceny podawane są w walucie przypisanej dla kraju kupującego Klienta i zawierają podatek VAT 23%. W cenę produktu nie są wliczone koszty przesyłki oraz koszty wykonania płatności przez kupującego.

5. Treść (zdjęcia i opisy produktów) publikowana w serwisie http://AnKaBizuteria.pl jest własnością AnKa Biżuteria i kopiowanie oraz publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone. Więcej szczegółów na stronie http://ankabizuteria.pl/content/2-prawa-autorskie-do-tresci-i-zdjec .

6. Marka "AnKa Biżuteria" jest własnością Firmy AnKa Biżuteria, powstała na potrzeby handlu. Warunki handlowe oraz sprzedaż odbywają się za pośrednictwem https://AnKaBizuteria.pl .


§ 1 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Produkty są wyłącznie Klienci.

2. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do AnKa Biżuteria, składa ofertę kupna Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego i zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie wymagane pola podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

3. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni licząc od dnia jej przesłania do AnKa Biżuteria. W przypadku braku zapłaty w przeciągu 7 dni zamówienie jest anulowane.

4. Sklep Internetowy z Biżuterią potwierdzi Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie Internetowym(Potwierdzenie), przy czym Potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Przyjęcie zamówienia przez Sklep Internetowy następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.  Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego dwa są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a dopiero drugie (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) oznacza zawarcie umowy. Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy z Biżuterią.

5. Sklep Internetowy z Biżuterią zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. W przypadku zmiany przez klienta oryginalnego zamówienia, potwierdzenie nowych ustaleń zostaną wysłane do klienta za pośrednictwem e-mail lub SMS a po zatwierdzeniu przez klienta zostanie zrealizowane finalne zamówienie. 

6. Każdy Produkt stanowi odrębne zamówienie.

7. Sklep Internetowy z Biżuterią zastrzega sobie ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty, np. w przypadku indywidualnych przeróbek w produkcie lub spersonalizowanych zamówień na życzenie klienta.

8. Sklep internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sklepu Internetowego z Biżuterią z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Produkty prezentowane na stronach sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja Produktu na stronach Sklepu Internetowego z Biżuterią nie oznacza po stronie AnKa Biżuteria zobowiązania do sprzedaży Produktu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta a następnie jego weryfikacji przez AnKa Biżuteria m.in. pod kątem dostępności Produktów. Niektóre Produkty mogą być w dowolnym czasie wycofane ze sprzedaży lub mogą być czasowo niedostępne.


§ 2 ZMIANY I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Sklepu Internetowego z Biżuterią na nr +48 663 007 323 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy z Biżuterią zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adres e-mail jest niepoprawny.


§ 3 TERMINY REALIZACJI, ODBIÓR PRZESYŁKI
Terminy realizacji zamówień i odbiór przesyłki 

1. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 2-ch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmowe Sklepu Internetowego z Biżuterią. Gotowa przesyłka zostaje przekazana firmie kurierskiej lub na Pocztę Polską, wcześniej wybranej przez Klienta z pośród dostępnych w Sklepie Internetowym z Biżuterią. Gwarancją wysyłki tego samego dnia jest złożenie zamówienia z zaksięgowaną przez AnKa Biżuteria wpłatą do godziny 12:00 dnia bieżącego. Po wyznaczonej godzinie realizacja zamówienia przechodzi na kolejny dzień.

2. Koszty związane z dostawą są określane na podstawie wagi przesyłki i obowiązującego cennika firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej podanego na podstrone Sklepu Internetowego z biżuterią: http://ankabizuteria.pl/content/1-wysylka-bizuterii oraz według cennika dostępnego podczas składania zamówienia,

3. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Produkt, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Zmiana firmy dostarczającej przesyłkę następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych, o czym klient składający zamówienie będzie każdorazowo poinformowany przed terminem jego realizacji. 

4. Firma kurierska lub Poczta Polska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla Klienta punktu odbioru paczek. 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, AnKa Biżuteria niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

6. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przewidywany czas dostawy przesyłki zagranicznej za pośrednictwem Poczty-Polskiej to 5-14 dni roboczych.

7. W momencie odebrania przesyłki zachęcamy aby przed przyjęciem, w obecności kuriera:

a) sprawdzić ogólny stan przesyłki, czy opakowanie nie jest naruszone,

b) jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.Klient w przypadku stwierdzenia, że:

*) opakowanie jest naruszone lub

*) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub

*) Produkt jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej w dniu odbioru przesyłki skontaktować się z AnKa Biżuteria za pośrednictwem Sklepu Internetowego z Biżuterią.

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.


§ 4 FORMA PŁATNOŚCI:

1. Klient może uiścić kwotę za zamówione Produkty przy składaniu zamówienia poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie Internetowym z Biżuterią lub Klient uiszcza kwotę za zamówione Produkty w momencie otrzymania przesyłki od kuriera.


§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy składając AnKa Biżuteria oświadczenie na piśmie.

1) Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do regulaminu. Pismo należy wysłać na adres siedziby firmy AnKa Biżuteria, os. Stare Żegrze 94 lok. 33, 61-249 Poznań

2) Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia odstąpienia od umowy.

a) Zakupiony Produktu należy zwrócić na  adres siedziby firmy AnKa Biżuteria, os. Stare Żegrze 94 lok. 33, 61-249 Poznań

b) kwota w wysokości równowartości zakupionych Produktów w tym kosztów dostarczenia produktu, zostanie niezwłocznie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, nie pózniej niż w 14 dni liczonych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

c) Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach Produktów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem, wykonanym czy zmodyfikowanym na indywidualne zamówienie.

3. AnKa Biżuteria zastrzega sobie prawdo do obciążenia konsumenta opłatą za zwrócony Produkt uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Do zgłaszania reklamacji służy formularz, stanowiący załącznik nr2 do nieniejszego regulaminu, który należy wypełnić i odesłać do Sklepu Internetowego z Biżuterią wraz z reklamowanym produktem. Do wysyłanego produktu należy załączyć informację o rodzaju usterki, dacie zakupu lub nr zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia ukrytych wad Produkt. Klient ma prawo do reklamacji produktu. W tym celu powinien wysłać go na adres firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, na podstawie decyzji klienta, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy lub AnKa Biżuteria zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub cena produktu zostanie obniżona.

3. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zarysowania, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest niekompletny (brak któregoś z elementów w tym kamieni) Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi. Gwarancji nie podlegają również powłoki złocone oraz anodowane. 

4. Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduje utratę gwarancji na Produkty. Ingerencją w Produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością AnKa Biżuteria. 


§ 7 PROMOCJE I RABATY
1. Sprzedaży promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny 
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Firma AnKa Biżuteria z siedzibą w Poznaniu (61-249), os. Stare Żegrze 94 lok. 33, wpisana do rejestru ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 369027763 która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Sklepu Internetowego z Biżuterią.

3. Obok plików cookies Sklep Internetowy z Biżuterią może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Sklepu Internetowego z Biżuterią oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Internetowego z Biżuterią. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

4. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego z Biżuterią oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na stronach Sklepu Internetowego z Biżuterią:

1) nazwisko i imię,

2) adres wysyłki,

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu.Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego z Biżuterią. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
5. Przysługuje Klientowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep @ AnKaBizuteria.pl , nr. telefonu + 48 663 007 323
Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów AnKa Biżuteria. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Udostępnienie informacjiW celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

1) Operatorzy płatności (PayPal, Przelewy24)

2) Przewoźnicy (Poczta Polska, Dhl, Ups, FedEx, Dpd,Gls)
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@ankabizuteria.pl Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Obowiązki Klienta

6. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego z Biżuterią i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu Internetowego z Biżuterią. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego z Biżuterią. 

7. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu Internetowego z Biżuterią, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła lub kontakt pod adresem: sklep @ ankabizuteria.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep @ ankabizuteria.pl 

8. Inne strony internetoweW ramach Sklepu Internetowego z Biżuterią mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego z Biżuterią i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

9. Pytania i zastrzeżeniaPytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep @ ankabizuteria.pl
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://ankabizuteria.pl .

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. 

11. NEWSLETTER 

1) Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera sklepu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2) W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera.
12. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
1) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Firmy AnKa Biżuteria,

4) dobrowolności podania danych.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie AnKa Biżuteria oraz na stronie internetowej https://ankabizuteria.pl/content/3-regulamin-sklepu-bizuteria-online .

2. AnKa Biżuteria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej AnKa Biżuteria, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.

Sprzedaż produktów w Sklepie Internetowym z Biżuterią, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

4. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd.

5. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:- klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.- Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a eSklepem.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.


Załącznik nr 1 do regulaminu: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SKLEP INTERNETOWY AnKa Biżuteria os. Stare Żegrze 94 lok. 33, 61-249 Poznań
Ja ............................................................uprzejmie informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych przedmiotów/produktów ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................Imię i  nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data.....................................................................................


Załącznik nr 2 do regulaminu: FORMULARZ SKŁADANIA REKLAMACJI

 

..........................., dnia ........................                          

                                                                                          Imię i Nazwisko Kupującego

                                                                                

                                                                                     ........................................................

                                                                                

                                                                                     ........................................................

                                                                                          Adres wysyłkowy Kupującego

                                      

                                                                                          tel. ......................................

 

                                                                                                    mail……………………………….

 

                        Zgłoszenie reklamacyjne

1. Produkt………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zamówienie nr .................................................złożone dnia ........................... ……za pośrednictwem

 

portalu allegro / sklepu internetowego* www.ankabizuteria.pl  (* właściwe skreślić)

 

2. Przyczyna reklamacji (dokładny opis wady i kiedy doszło do jej  stwierdzenia)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. W wyniku istnienia wady zgadzam się na:

* naprawę*,

* wymianę towaru na wolny od wad*,

* zwrot zapłaconej kwoty *:   ...........................................................przelewem na mój rachunek  bankowy:…………………………………………………………………………………….

 Nr  rachunku ...............................................................................................................

Dane adresowe do przelewu........................................................................................

 

.............................................

podpis Kupującego